Verkiezingsbeloftes wat moet ik er mee?

Ik heb gisteren eens de kandidatenlijsten en de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem op 19 maart doorgespit. Mensen, wat ben ik geschrokken.

Raadszaal Haarlem

Laat ik beginnen met de partijprogramma’s. Ik kan er kort over zijn. Wollige teksten die veel beloven maar waar bitter weinig uit zal voorkomen. Ik ga ze niet allemaal behandelen maar toch een paar voorbeelden.

VVD: levert een wethouder, en heeft 6 fractieleden. Kernpunt van hun programma o.a. ‘begrotingsdiscipline’ en verder nog wat meer blabla. De huidige VVD wethouder is Cornelis Mooij, verantwoordelijk voor financiën. Al je het verkiezingsprogramma van de VVD Haarlem bekijkt dan vraag je jezelf direct af: “Wat heeft Cees Mooij de afgelopen 4 jaar gedaan als wethouder?”

Daar wilde ik het bij laten wat betreft de VVD.

PvdA: 7 fractieleden die zich de komende jaren druk gaan maken over de financiën van Haarlem. Ook hier weer, wat deden ze de afgelopen 4 jaar? Maar nu gaat het gebeuren. De PvdA ziet bezuinigingsmogelijkheden tussen de 8 – 10 miljoen. Als je alleen dit standpunt al leest dan weet je het al, dat gaat zo niet lukken!

D66: leverde 2 wethouders de afgelopen 4 jaar en had 7 fractieleden. Grote invloed dus op het beleid de afgelopen 4 jaar. De standpunten van D66 over Financiën, tsja die link op de site werkt niet misschien zegt dat genoeg.

Groen links: tot slot want ook dit is een belangrijke partij in Haarlem met 7 fractieleden. Wat zeggen zij over de Financiën in Haarlem? Niets, zoals je kunt lezen in hun standpuntenoverzicht.

Deze 4 grote partijen hebben allemaal geen oplossing voor de financiële problemen die we de komende jaren als gemeente krijgen. Ze beloven allemaal geen lastenverzwaring maar ik kan je nu al vertellen dat zonder lastenverzwaring geen van deze partijen het huishoudboekje van Haarlem op orde krijgt.

De overige partijen. Daar word je ook al niet vrolijk van. De actiepartij, de Ouderen Partij, Trots, Sociaal Lokaal, OPA enz. Als je die partijprogramma’s of standpuntenlijsten bekijkt dan ga je meteen zitten huilen in een hoekje. De meeste kandidaten op die lijsten zijn niets meer dan opportunisten. Mensen die een baantje als raadslid ambiëren. Niet voor Haarlem of voor u en mij, nee gewoon voor zich zelf en de vergoeding die een raadslid krijgt.

Ik stel voor dat we die vergoedingen beperken tot een onkostenvergoeding van € 500 per maand. Een raadslid zit immers in de raad voor een beter bestuur van de stad en omdat mensen vertrouwen in hem of haar hebben gesteld. Zoiets doe je vanuit een overtuiging en niet voor het geld.

[GARD]

5 reacties op “Verkiezingsbeloftes wat moet ik er mee?

 1. Nou nou, Ik vind bij D66 wel degelijk info over financiën:

  De Haarlemse financiën op orde
  Ook in Haarlem kunnen we ons geld maar een keer uitgeven. D66 vindt dat we verantwoord om moeten gaan met de middelen die we hebben. Nu, in tijd van crisis, maar ook straks als het weer wat beter gaat. Een gezond huishoudboekje is waar we in de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben, maar waar we helaas nog niet mee klaar zijn. Daarom kiest D66 ervoor om te bezuinigen daar waar mogelijk, en te investeren als het kan.
  Het op orde krijgen van de financiën is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van het college, de raad en de burgers. D66 wil daarom goed kijken naar de uitgaven, want die kunnen soberder en effectiever. Door economische omstandigheden kan het nodig zijn om pas op de plaats te maken met uitgaven die belangrijk worden gevonden. Voor D66 begint een gezonde begroting bij een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst.

  De huidige economische werkelijkheid heeft zijn weerslag op de financiële positie van de gemeente. Duidelijk is dat er een grote uitdaging ligt. Onder leiding van D66 is er de afgelopen jaren duidelijkheid verkregen over de financiële situatie van de gemeente. We hebben inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente er financieel voor staat, en dat bleek slechter dan gedacht. Ook de komende tijd zal D66 streven naar een sluitend huishoudboekje. D66 wil dat echt alle lijken uit de kast komen en is voor een eerlijk en transparant verhaal.

  2.1 Financiën, Economie, Arbeidsmarkt en Ondernemerschap
  In het coalitieakkoord dat we in 2010 sloten, maakten we al stevige afspraken over een financieel kader. Niet iedereen was toen van dat nut overtuigd, D66 wel. De economie kwam in nog veel zwaarder weer terecht dan we in 2010 als coalitie voor ogen hadden en ook de bedrijfsvoering bleek niet in orde.
  De resultaten van de jaarrekening vielen keer op keer flink tegen. Haarlem kan zich de oude en ingesleten
  patronen van financiële huishouding gewoonweg niet langer veroorloven. Het kan en het moet veranderen om de stad goed te kunnen besturen.
  Haarlem heeft een forse schuld: ruim 130 procent van de begroting. Deze schuld is niet in één raadsperiode ontstaan en ook niet in één
  raadsperiode opgelost. Haarlem kende decennialang een (te) hoog investeringsniveau en van de resultaten daarvan kunnen we allemaal genieten. Zo ligt de binnenstad er keurig bij en is er geïnvesteerd in bijvoorbeeld scholen en cultuurpodia. Dat betekent ook dat de schuld niet zomaar is afgelost. Hier zal een lange periode van financiële beheersing voor nodig zijn. Daarbij is politieke wil en politieke samenwerking onontbeerlijk.
  De komende jaren zal Haarlem dan ook niet ontkomen aan bezuinigingen op haar uitgaven, te beginnen met tien miljoen aanvullende bezuinigingen vanaf 2015. Deze bezuinigingen zullen alle Haarlemmers raken.

  De rest, nog veeeel meer, kan je hier lezen:
  http://haarlem.d66.nl/content/uploads/sites/104/2014/01/Verkiezingsprogramma_GR2014_D66Haarlem.pdf

  Staat gewoon op de site.

 2. Dank voor je reactie Patrick. Eerst even terugkomen op de standpunten die via de site van D66 gegeven worden. Als je op financiën klikt dan krijg je helaas een pagina met een foutmelding. Maar goed, dan gaan we naar het programma. Het programma, en dan voornamelijk de paragraaf Financiën staat vol met algemeenheden die ik in elk programma tegenkom maar niets echt concreet.

  Bezuinigen, dat is dus een term die dus elke partij noemt. Maar… niet op onderwijs, groen, cultuur en ook het sociaal beleid wordt gewaarborgd. De bezuinigingen gaan gevonden worden in een verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Ook het ambtelijk apparaat kan kleiner. Verder afbouwen subsidies sport, stedenbanden en onderhoud aan de openbare ruimte.
  Al deze bezuinigingen wind je ook terug bijv. in het programma van de VVD (vooral de verdere digitalisering).

  Waar ik moeite mee heb is dat D66 al 4 jaar aan de macht is. In die 4 jaar hebben ze “duidelijkheid verkregen over de financiële situatie van de gemeente”. Heb je daar 4 jaar voor nodig? Tevens zegt D66 al dat ze zal streven naar een sluitend huishoudboekje en dat alle lijken uit de kast moeten komen! Wat heeft D66 de afgelopen 4 jaar gedaan? Zijn er nu nog lijken in de kast die D66 na 4 jaar nog niet heeft gezien? Waarom gaat de komende 4 jaar het huishoudboekje wel sluitend worden als dat de afgelopen 4 jaar niet door D66 bewerkstelligd kon worden?

  Het programma geeft daar geen antwoord op. De bezuinigingen die genoemd worden gaan zeker niet voldoende zijn. Ik weet als ondernemer, maar burgers weten dat ook, dat het digitaliseer traject van de gemeente eerder geld kost dan dat het oplevert (denk eens aan onzinnige BUUF project). Digitalisering leidt bij de gemeente eerder tot meer ambtenaren dan tot minder, dus waar komt die bezuiniging in het personeelsbestand op het gemeentehuis vandaan? De productiviteit van de ambtenaren moet omhoog. Daar zou je kunnen gaan werken met prestatiegerichte beloningen, en natuurlijk sancties voor de ambtenaar die zijn doelstellingen niet haalt.

  Ik kan nog wel even verder gaan met mijn kritiek maar ik moet ook mijn productiviteitsdoelstelling halen. Ik moet namelijk mijn eigen geld verdienen zodat ik de komende jaren weer de stijgende WOZ, parkeertarieven en andere belastingverhogingen kan betalen. Want, één ding is zeker, geen van de partijprogramma’s leidt tot een lastenverlichting voor de burgers van de mooie stad Haarlem.

  André van Eerden

 3. Beste Andre,

  Je schrijft: “PvdA ziet bezuinigingsmogelijkheden tussen de 8 – 10 miljoen. Als je alleen dit standpunt al leest dan weet je het al, dat gaat zo niet lukken!”

  Hoezo zou dat niet gaan lukken? De gemeente heeft een pakket van ruim 20 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen opgesteld. Voor de komende 4 jaar is daar 8-10 miljoen van nodig, daar zijn alle partijen het over eens. De PvdA heeft dus een pakket van 10 miljoen uit deze potentiële bezuinigingen geselecteerd.

  Daar zitten pijnlijke maatregelen tussen, zoals soberdere inrichting van de openbare ruimte, een ander parkeerbeleid voor bezoekersparkeren en een lichte verhoging van de OZB. Maar het is een pakket dat zeker realistisch is. En het is een pakket waarmee we niet bezuinigen op de zaken die het meest bijdragen aan een sterk en sociaal Haarlem, met leefbare en veilige wijken: werkgelegenheid, sociaal beleid, zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur.

  Met vriendelijke groet,

  Jeroen Fritz
  Lijsttrekker PvdA Haarlem

 4. Ook in jullie programma voor de komende jaren wordt, als het over bezuinigen gaat, gewezen op een verder digitalisering. Digitalisering van gemeentelijke diensten zou een goed bezuinigingsmiddel zijn. Hoelang zitten jullie nou al in de Haarlemse gemeenteraad en welke ervaring hebben jullie met de bezuinigingen die voortkomen uit digitalisering. Ik denk dat als je gaat kijken wat de gemeente Haarlem de laatste jaren aan digitalisering heeft uitgegeven en wat dat voor positief effect had op de begroting, dan kom je waarschijnlijk uit op meer uitgaven.
  Jullie ander bezuinigingspunten, goedkoper parkeerbeleid….? efficiënter gebruik van sportlocaties en versobering van het onderhoud van openbare ruimtes kom ik ook bij de andere partijen tegen. Vraag is natuurlijk of al die maatregelen gaan leiden tot minder uitgaven. Antwoord is (dat hebben we al jaren ervaren en dat wetten alle gemeentebestuurders) dat dit erg tegen gaat vallen. Uiteindelijk, zijn jullie wel wat eerlijker dan de andere partijen, want jullie zeggen tenminste:
  “Bezuinigingen zijn niet de enige manier om de financiën van de gemeente op orde te houden. We ontkomen er niet aan ook een bijdrage van de Haarlemmers te vragen. Zo kunnen we de inkomsten van de gemeente verhogen om te voorkomen dat er nog meer pijnlijke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Daarom is de PvdA voorstander van een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting en de parkeertarieven. Dat kan samen circa 3 miljoen euro opleveren.”
  Helaas zal dit uiteindelijk de enige manier zijn om de tekorten weg te werken. Iedereen meer belasten.

 5. Dank André dat je me er op wees dat enkele standpunten zoals financiën op de site alleen in het verkiezingsprogramma te zien waren. Er was iets technisch fout, waardoor het er wel opstond, maar niet zichtbaar was. Inmiddels is dat gecorrigeerd.

  D66 staat voor het eerlijke verhaal. Eerlijk over groen, het sociale domein en het onderwijs. Maar we zijn ook eerlijk over de financien en staan voor een Haarlem dat een toekomst heeft, daar winden we geen doekjes om.

  D66 kiest voor een progressief beleid. Een beleid waarbij we hervormingen doorvoeren. Een beleid waar iedereen de kans krijgt zich te ontplooien. Een beleid waarmee we oprecht geloven in de kracht van de Haarlemse samenleving.

  4 jaar geleden waren we eerlijk over de financiele situatie. Haarlemmers hebben deze eerlijkheid gewaardeerd.
  Nu is D66 opnieuw de enige partij in Haarlem die er echt open over is: de keuzes zijn moeilijk maar onvermijdbaar. Wij lopen daar niet voor weg. Verstandig en toekomstbestendig financieel beleid is voor D66 niet links of rechts. Wij vinden dit logisch, verstandig en hoognodig. D66 wil vooruit, voor een sterk Haarlem voor ons en onze kinderen.

Reacties zijn gesloten.