Vogelkers zagen met staatsbosbeheer

Het IVN organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer zaterdag 6 november een leuke werkdag ‘Amerikaanse vogelkers zagen.

Voor deze werkdag zijn nog wel wat handjes nodig. De vogelkers is een snelle groeier die de andere begroeiing in het Middenduin bedreigt. Meer informatie vind je via onderstaande link.

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/natuur-en-milieu/764423/ivn-natuurwerkdag-in-middenduin