Trots flirt met BBB

Vandaag zag ik een oproep van Trots Haarlem om een advertentie voor het raam te hangen en daarmee Haarlemmers op te roe[en om te gaan stemmen op Trots Haarlem. Wat schets mijn verbazing? Trots blijkt opeens de verbinding aangegaan te zijn met de partij BBBondgenoten. Deze partij groeit als koop dankzij haar fractievoorzitter Caroline van der Plas. Omdat deze partij zelf nog niet mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen zoekt van  der Plas aansluiting met lokale partijen. Natuurlijk is Trots daar direct op ingesprongen. De historie van Trots is immers dat deze partij is gestart als afdeling van een populaire partij. Dat was de partij Trots op Nederland onder leiding van Rita Verdonk.  

Nu kiest Sander van den Raadt met zijn collega’s opnieuw voor een populaire partij waarmee hij verwacht een hoop zetels binnen te halen. Blijkbaar sluit het partijprogramma van BBB naadloos aan op de ambities van Trots Haarlem. Zelf heb ik dat nog niet kunnen constateren want al gedurende een paar dagen is de site van Trots Haarlem onbereikbaar. De uitgangspunten van Trots Haarlem voor het gemeentebeleid de komende jaren kunnen wij Haarlemmers nu even niet lezen. Ongetwijfeld zal de site spoedig weer in de lucht komen en dan kunnen we zien wat de inspiratie van BBB is voor Trots Haarlem en wat dat gaat betekenen voor ons Haarlemmers.

Tot die tijd moeten we ons maar verlaten op de standpunten van BBB. Of we daar als Haarlemmers iets aan hebben……….?