Burgerinitiatief Egelantier

De werkgroep Nieuwe Egelantier heeft een burgerinitiatief ingediend om de Egelantier te herontwikkelen tot culturele hotspot van Haarlem waar het Frans Hals Museum, de Nieuwe Vide, de Pletterij en andere culturele partijen zich kunnen vestigen.

Dit plan is het alternatief voor het plan van de gemeenteraad om een hotel te vestigen in de Egelantier. Er zijn al veel hotels en zeker in de beschermde binnenstad hebben we er geen behoefte aan.

Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum: “De Egelantier is een prachtig gebouw, het zou geweldig zijn als dat weer een culturele bestemming krijgt en als wij daar een rol in kunnen spelen” (HD 2-maart 2019).

En volgens de voorzitter van de Pletterij wil deze instelling graag centraler in de stad en een ruimere accommodatie. Ook samenwerking met de Nieuwe Vide, van wie het huurcontract is opgezegd, ziet de Pletterij zitten.

Eerst een onderzoek, dan een besluit

Op 9 mei 2019 neemt de gemeenteraad het burgerinitiatief in behandeling, in de raadscommissie Ontwikkeling. Ter voorbereiding heeft de werkgroep een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek opgesteld. De werkgroep hoopt dat de gemeenteraad zal instemmen met dit onderzoek. Dit zal een kortdurend onderzoek moeten zijn dat maximaal drie maanden duurt en inzicht geeft in de kansen en risico’s op financieel en cultureel gebied.

Onderzoek naar cultuurkwartier Haarlem

De werkgroep wil dat zo breed mogelijk, dus vanuit verschillende disciplines, wordt gekeken naar kansen. Door de combinatie Frans Hals Museum, Nieuwe Vide en Pletterij te combineren met de culturele organisaties aan het Groot heiligland zoals Architectuurcentrum ABC, Museum Haarlem en 37PK, kan er een waar Haarlems cultuurkwartier worden ontwikkeld.

De financiering vraagt creatieve combinatie van mogelijke bronnen.

Bijvoorbeeld de opbrengst van de woningen, van de Pletterij, en van eventuele andere gemeentepanden. Maar ook van particuliere fondsen en de gemeente zelf vanwege achterstallig onderhoud. Overigens pleit de werkgroep voor soberheid: gebruikers kunnen cascoruimten heel goed zelf een eigen sfeer geven.

Ook moet worden nagegaan of aan de kant van de Egelantiertuin woningen kunnen komen en misschien atelierruimtes of een hofje. De tuin kan de buurt verbinden met de variëteit aan kunst en culturele voorzieningen.

Historie

De Egelantier is een neoklassiek gebouw uit 1873 en een Rijksmonument.

Nadat het een ziekenhuis was, heeft het een culturele bestemming gekregen. Thans staat het echter leeg. Na een niet succesvolle poging tot verkoop van het pand heeft het gemeentebestuur besloten het pand opnieuw aan te bieden aan de markt met een hotelbestemming. Werkgroep Nieuwe Egelantier hoopt dit voorkomen.

Tot slot

De werkgroep hoopt dat de gemeenteraad open staat voor dit onderzoek. Het is een kwestie van politieke wil.