Elswoutshoek blijft de gemoederen bezighouden in Bloemendaal

Er broeit al heel erg lang een duinbrand in Overveen. De familie Slewe en de Bloemendaalse raad liggen met elkaar overhoop. Af en toe laait de brand weer even op en dat was ook vandaag weer het geval.

Vandaag konden we lezen in het Haarlems Dagblad dat het Bloemendaalse raadslid Jerker Westphal een aanklacht wegens smaad heeft ingediend tegen Rob Slewe.

Rob Slewe plaats regelmatig berichten op zijn Facebookpagina Elswoutshoek over de eindeloze tegenwerking die hij ondervindt bij het renoveren en aanpassen van zijn landgoed. Hij plaats artikelen over het gekonkel en gedraai van Bloemendaalse raadsleden en heeft er zelfs een boek over geschreven.

Naar aanleiding van het bericht van 18 augustus op zijn FB-pagina heeft raadslid Westphal besloten om een aangifte te doen wegens smaad. Uiteraard blijft een reactie van Rob Slewe niet uit en zal hij dus ook een aanklacht wegen smaad indienen tegen Westphal. De duinbrand is weer opgelaaid.


Ik volg deze affaire al geruime tijd. Ik heb het boek gelezen en ik lees de FB berichten. Bij het lezen stonden bij mij regelmatig de nekharen rechtovereind. Hoe kan een gemeenteraad dit allemaal laten gebeuren. Hoe is het mogelijk dat gerenommeerde namen zoals Johan Remkes, Commissaris van de Koning en voormalig burgemeester van Haarlem, Bernd Schneider zich in deze zaak zo tegen een burger opstellen? Ik ken natuurlijk niet alle ins – en outs maar wat ik in het dossier zie is een groep bestuurders die met volstrekte minachting voor de burger zijn eigen politieke collega’s de hand boven het hoofd houdt voor alles wat de raadsleden uithalen.

Dit dossier legt een cultuur bloot. Een cultuur van onderling de macht verdelen en behouden ten koste van alles. De burger heeft een volstrekt ondergeschikte rol. Die moeten stemmen, eens in de vier jaar maar verder natuurlijk wel hun mond houden. Af en toe vraag je jezelf af of dit de mores is van de gehele politiek en niet alleen die van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Als burger maak ik me daar echt wel eens ongerust over.

André van Eerden